Habib ( হাবিব ওয়াহীদ )

হাবিব  ওয়াহীদ

______________________________________________________

Din Gelo Tomer potho - Habib


A--------------------------D
din gelo tomar potho chahiya
A----------------------------D
mon pore shokhi go kar lagiya
A----------------E--------F#m------D
shohe na jatona tomaro ashai boshiya
A---------------E-------------F#m------D
mane na ki****ei mon amar jai je kadiya
---------E
puri ami agune.

A--------------------

jaar lagi tori beye jaai
-----------------D-----------------A
jibon goti shei jona ki rekheche khobor
A--------------------
kaar tore gaan geye jaai
--------------------------D-------------A
ochena shure bujhi na keba apon ke baa por
A
jaar kotha mon deke jaai
A
jar chobi mon eke jaai
A
oh jaare hai e mon chaai
D---(Bm)----------E
jibone pabo ki tar dekha.

jaare bhabi proti raate

aar isharate tomare khuje jai shopone
ashar potho cheye roi
protiti prohohor kokhono bashabo anmone.

____________________________________________________________________________________


Thanks For Visiting. (admin_mishu)

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন